Mua sắm an toàn

Mua sắm an toàn

Mua sắm an toàn
Mã hóa SSL

Bảo mật của bạn là quan trọng nhất của chúng tôi. Trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL. Đây là phần mềm bảo mật tiên tiến nhất hiện có cho các giao dịch trực tuyến.

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được ủy quyền, chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ bị xóa và không bao giờ được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi để đảm bảo bảo mật cao nhất có thể.
Mua sắm với niềm tin
Làm thế nào để tôi biết nếu một trang web là an toàn?

Trong thanh địa chỉ của bạn, bạn sẽ nhận thấy http. Điều này hiện đã được thay thế bằng https ở phía trước URL trang web của bạn. Nếu bạn thấy điều này, bạn cũng sẽ thấy một ổ khóa trong cửa sổ thanh địa chỉ.